Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng Cao Cấp

 Ensure Úc Vị Vani 850g Ensure Úc Vị Vani 850g
660,000₫
 Glico Icreo số 0 800g (0 - 12 tháng) Glico Icreo số 0 800g (0 - 12 tháng)
585,000₫
 Hikid Dê 700gram Hikid Dê 700gram
590,000₫
 Hikid Premium 600gram Hikid Premium 600gram
520,000₫
 Hikid Socola 650gram Hikid Socola 650gram
520,000₫
 Hikid Vanila 600gram Hikid Vanila 600gram
520,000₫
 Kid Power A+ 750gram Kid Power A+ 750gram
450,000₫
 Kid Power Dê A+ 750gram Kid Power Dê A+ 750gram
650,000₫
 Nutren junior Nutren junior
545,000₫

Nutren junior

545,000₫

 Pediasure Vani 850gm Pediasure Vani 850gm
560,000₫
-5%
 Sữa bột Nestle Kid Essentials Úc ( từ 1y - 10y ) Sữa bột Nestle Kid Essentials Úc ( từ 1y - 10y )
520,000₫ 550,000₫
 Sữa Nestlé Boost Optimum 800g lon Sữa Nestlé Boost Optimum 800g lon
520,000₫
-17%
 Sữa non ALPHA LIPID 450G NewZealand Sữa non ALPHA LIPID 450G NewZealand
1,100,000₫ 1,320,000₫

Sữa non ALPHA LIPID 450G NewZealand

1,100,000₫ 1,320,000₫

 Sữa Sure Prevent Dành Cho Người Già Sữa Sure Prevent Dành Cho Người Già
470,000₫