Dây truyền ngoại Flocare

40,000₫

Mô tả


NUTRICIA cung cấp dây truyền phục vụ ăn qua ống thông (sonde), được thiết kế thuận tiện, độ tin cậy cao và giá thành tốt.

Ống dẫn thức ăn Flocare:

An toàn và dễ dàng để chăm sóc cho bệnh nhân, phù hợp với hoàn cảnh cá nhân, đơn giản hóa việc nuôi ăn bằng ống thông.

Ống dẫn Flocare được thiết kế theo nhu cầu của bệnh nhân. Chúng được sản xuất bằng vật liệu mềm và thân thiện với da và cách lắp đặt rất dễ dàng.

 Dây truyền ngoại Flocare